tu-ket-noi

Tủ kết nối ( loại lắp 4 mặt công tắc và ổ cắm )

Mã: SINO-TuKetnoi- CDSW04RG /SG
Hãng sản xuất:

Hãng SX : SINO
Mã số: CDSW04RG
Tủ lắp 4 mặt công tắc & ổ cắm vuông

Mã số:CDSW04SG
Tủ lắp 4 mặt công tắc & ổ cắm chữ nhật

Mô tả sản phẩm

Hãng SX : SINO
Mã số: CDSW04RG
Tủ lắp 4 mặt công tắc & ổ cắm vuông

Mã số:CDSW04SG
Tủ lắp 4 mặt công tắc & ổ cắm chữ nhật

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •